Maklumat Korporat

on . Posted in Maklumat

bangunan-moccis
 

Koperasi Pegawai-Pegawai Melayu Malaysia Berhad (MOCCIS) atau dahulunya dikenali sebagai Malay Officers Cooperative Credit And Investment Society (MOCCIS) adalah sebuah koperasi dan badan pelaburan utama bagi Pegawai-Pegawai Melayu di perkhidmatan awam dan sektor swasta. Matlamat utamanya ialah untuk menggalakkan penyimpanan dan pelaburan bagi jangka panjang bagi pihak anggota. Keutamaan MOCCIS adalah membuat pelaburan dengan modal yang diperolehi melalui anggotaMOCCIS dan melalui kemudahan pinjaman dari institusi kewangan.

Aktiviti perniagaan MOCCIS pula tertumpu kepada peningkatan keuntungan dan memenuhi keperluan negara dari segi pinjaman, perkhidmatan dan barangan dengan strategi perniagaan yang diatur rapi bahagian pengurusan.

Ditubuhkan pada 4hb. Julai, 1934 dan MOCCIS mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang pelaburan. Pada masa kini MOCCIS merupakan salah sebuah koperasi terbesar di Malaysia yang telah menyahut seruan Perdana Menteri kita untuk menjadikan sektor koperasi sebagai penyumbang ke arah pembangunan ekonomi Malaysia.

MOCCIS kini mempunyai anak syarikat dan beberapa syarikat usahasama yang terlibat dalam pelbagai aktiviti, seperti pendidikan, penjualan barang melalui skim ansuran Murabahah, perladangan kelapa sawit, perkilangan, kewangan dan hartanah. 
Share